Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person som for eksempel navn, adresse, fødselsnummer, e-postadresse og/eller bilnummer. Slike opplysninger kan være nødvendig for oss å behandle for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Hva er Cookies? 

En cookie (også kalt informasjonskapsel) er en liten fil som lagres på enheten din. En cookie lagrer blant annet informasjon om hvilke sider man besøker på internett, og hva som er foretrukket språk ved bevegelse på internett. Med informasjonskapsler kan man registrere hvordan internettbrukere navigerer rundt på nettsider, slik at man løpende kan forbedre brukergrensesnittet og nettsidene for besøkende.

Hva er behandling av personopplysninger?

Med behandling av personopplysninger menes «enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring».

Behandling av personopplysninger krever et behandlingsgrunnlag. Det vil kunne være forskjellige behandlingsgrunnlag for ulike typer personopplysninger.