Meglerservice:
Har du spørsmål vedrørende nysalg, mersalg, eksisterende kundeavtaler eller inn-/utmelding av bil?
Ta kontakt med vår avdeling for meglerservice:
E-post meglerservice@protectorforsikring.no
Telefon: : +47 24 13 18 00

Skadeservice:
Har du en pågående skadesak hos oss?
Ta kontakt med vår avdeling for skadeservice:
* Husk å oppgi ditt skadenummer i emnefeltet

E-post skade@protectorforsikring.no
Telefon: +47 24 13 18 88

Skadeservice kan hjelpe deg med pågående skadesaker innen Personskade, Tingskade, Auto- eller Ansvarssaker.
Gjelder din henvendelse skadesak innen Boligselgerforsikring, se kontaktinfo for Boligselgerforsikring.

Skal du melde inn en skadesak? Det gjør du her.

Boligselgerforsikring:
Har du kjøpt eller solgt en eiendom hvor det er tegnet Boligselgerforsikring i Protector og har spørsmål knyttet til denne forsikringen?
Da kan du ta kontakt med Boligselgerforsikrings avdelingen vår på:
E-post: bsf@protectorforsikring.no
Telefon: +47 24 13 17 70

Er du kjøper av eiendommen og skal melde inn en reklamasjon? Det gjør du her.

Klagemuligheter:
Dersom du ikke er fornøyd med skadebehandlingen eller vår avgjørelse har du mulighet til å klage. I første omgang anbefaler vi at du kontakter skadebehandler via e-post eller telefon, i mange tilfeller løser sakene seg allerede her. Du kan også klage til leder for skadeoppgjør ved å sende epost til skade@protectorforsikring.no eller ringe oss på tlf. 24 13 18 00. Informer om at du ønsker å klage og at du vil at ansvarlig leder vurderer klagen. I denne forbindelse er det viktig å vite at dette ikke er fristavbrytende etter Forsikringsavtaleloven § 8-5 andre ledd eller § 18-5 andre ledd.

Dersom du fortsatt ikke er fornøyd, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda. Dens oppgave er å gi rådgivende avgjørelser for å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder. Klage til Finansklagenemnda er fristavbrytende etter fal. § 8-5 og § 18-5.

Du kan også anlegge sak i de norske domstoler. Norsk lovvalg og regler for verneting er gjeldende.