Meglerservice:
Har du spørsmål vedrørende nysalg, mersalg, eksisterende kundeavtaler eller inn-/utmelding av bil?
Ta kontakt med vår avdeling for meglerservice:
E-post meglerservice@protectorforsikring.no
Telefon: : +47 24 13 18 00

Skadeservice:
Har du en pågående skadesak hos oss?
Ta kontakt med vår avdeling for skadeservice:
* Husk å oppgi ditt skadenummer i emnefeltet

E-post skade@protectorforsikring.no
Telefon: +47 24 13 18 88

Skadeservice kan hjelpe deg med pågående skadesaker innen Personskade, Tingskade, Auto- eller Ansvarssaker.
Gjelder din henvendelse skadesak innen Boligselgerforsikring, se kontaktinfo for Boligselgerforsikring.

Skal du melde inn en skadesak? Det gjør du her.

Boligselgerforsikring:
Har du kjøpt eller solgt en eiendom hvor det er tegnet Boligselgerforsikring i Protector og har spørsmål knyttet til denne forsikringen?
Da kan du ta kontakt med Boligselgerforsikrings avdelingen vår på:
E-post: bsf@protectorforsikring.no
Telefon: +47 24 13 17 70

Er du kjøper av eiendommen og skal melde inn en reklamasjon? Det gjør du her.