Nye skader kan meldes direkte her på våre nettsider. Ved innmelding av skade, vil du umiddelbart motta en bekreftelse på at melding er mottatt, et skadenummer, informasjon om egenandel og andre relevante opplysninger. Vi tar deretter kontakt med deg innen én virkedag.

MELD SKADE HER

Reiseforsikring:

Dersom du skal melde inn en skade i forbindelse med reiseforsikring, må du ta direkte kontakt med AIG via telefon eller e-post. 

Ring AIG: +47 22 00 20 80 

E-post AIG: skadekontoret@aig.com

Ved behov for øyeblikkelig hjelp (for eksempel bilberging):  

Ring: +47 24 13 18 88 (døgnbetjent)

For skader som dekkes av vår helseforsikring: 

Ring: +47 21 89 85 48 
E-post: protector.no@falckhelse.no
MELD SKADE

Kontaktinformasjon

Protector Forsikring ASA, Skademelding bedrift
Postboks 1351 Vika, 0113 OSLO
E-post: skade@protectorforsikring.no

Er du misfornøyd med skadebehandlingen?

Dersom du er misfornøyd med skadebehandlingen eller skadeoppgjøret, er du velkommen til å sende inn en klage. Men vi anbefaler at du først tar kontakt med din skadebehandler for å se om problemet kan løses direkte. 

Protectors klageorgan

Dersom du og din skadebehandler ikke kommer til enighet, kan du sende inn din klage på mail til vårt sentrale klageorgan: klage@protectorforsikring.no.

Eksterne klageorgan

Ønsker du klagen fremmet for et eksternt klageorgan, kan du kontakte Finansklagenemnda (FINKN), som er klagenemnda for forsikring, bank, verdipapirfond og finans.

Klage på boligselgerforsikring