Veiledning ved reklamasjon

Har du kjøpt en bolig hvor det er tegnet Boligselgerforsikring (tidligere Eierskifteforsikring) og har oppdaget noe du vil klage på? Det er Avhendingsloven som regulerer selgers ansvar i forbindelse med et boligsalg, og forsikringen dekker selgers ansvar i tråd med denne loven.

I følge Avhendingsloven kan du klage i følgende tilfeller:

  • Dersom selger har tilbakeholdt opplysninger og/eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har innvirket på avtalen
  • Dersom det foreligger vesentlige skjulte feil ved eiendommen (som ingen av partene visste om) og som kjøper ikke hadde grunn til å forvente

Du kan ikke kreve prisavslag/retting av feil dersom:

  • Selger har gjort deg/dere oppmerksom på feil/mulig feil ved eiendommen (Avhendingsloven § 3.-10)
  • Feilen er synlig slik at du burde ha sett den på visning (Avhendingsloven § 3.-10)
  • Forventede feil oppstår på f.eks bygningsdeler, tekniske anlegg, våtrom og lignende som pga. alder står ovenfor rehabilitering/utskiftning
  • Selger ikke har ryddet eller rengjort eiendommen

Siden Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring for selger, og ikke en forsikring av eiendommen som sådan, ligger bevisbyrden på den som stiller kravet. Det betyr at du må levere nødvendig dokumentasjon om feilen eller mangelen. Bruk gjerne en fagmann til å gi en uttalelse.

Avhendingsloven  sier også at det må reklameres innen rimelig tid. Derfor bør du sende reklamasjon så snart som mulig etter at du oppdager en feil.

Hva gjør du hvis du oppdager noe du vil klage på ved boligen?

  • Sjekk om forholdet er opplyst om i salgsoppgave/takst eller annen informasjon
  • Fyll ut reklamasjonsskjema og reklamer straks. Det følger av rettspraksis at kjøper mister sin reklamasjonsrett dersom kjøper ikke reklamerer innen 2-3 måneder etter forholdet ble eller burde ha blitt oppdaget
  • Dokumenter hva som er feil og hvilke omfang det har, gjennom uttalelser fra sakkyndig (Dokumentene kan ettersendes)
  • Vi anbefaler å ikke starte utbedringen før du har reklamert skriftlig og snakket med saksbehandler hos Protector Forsikring. Etter Avhendingsloven § 4-10 (1) har selger rett til å utbedre forholdet og kjøper må godta retting innenfor visse rammer. Dersom kjøper utbedrer de reklamerte forhold uten at selger får anledning til å benytte seg av sin utbedringsrett, kan kjøperen risikere å miste sin rett til å kreve utbedringskostnadene dekket av selger.

Reklamasjon på eiendommen må fremsettes skriftlig.

Spørsmål?  

Ta kontakt med vårt servicesenter.
E-post: bsf@protectorforsikring.no 
Telefon: 24 13 17 70

MELD SKADE HER