Å jobbe hos oss innebærer å bli en del av vår prestasjonskultur  - en kultur som hele organisasjonen er basert på. Denne prestasjonskulturen gir store muligheter for faglig utvikling. 

Hvem jobber hos oss?

Blant våre ansatte er flere ulike fagfelt representert: Vi har jurister og advokater, finansanalytikere, økonomer, IT-spesialister, samt rådgivere innen HR, regnskap og reporting blant annet. I tillegg til ansatte med lang og tung erfaring fra forsikringsbransjen, har vi også unge og nyutdannede - en optimal kombinasjon for oss. Denne kombinasjonen bidrar til et motiverende, fremoverlent og givende arbeidsmiljø med kunnskapsdeling på tvers av alder og erfaring. 

Vi vektlegger leder- og medarbeiderutvikling

Det er essensielt for oss å bevisstgjøre alle medarbeidere om de grunnleggende verdiene og holdningene som Protector jobber etter. Våre ansatte skal hele tiden etterleve disse verdiene og holdningene i deres arbeidshverdag. Vi har over lengre tid satset mye på leder- og medarbeiderutviklingsprogrammer. Målet med disse programmene er å utvikle et enhetlig lederskap, hvor både ledelse og medarbeidere har den samme forståelsen for selskapets grunnleggende verdibaserte ledelses- og prestasjonskultur. Her står vårt eget verdisett, vår visjon og forretningsidé sentralt.  

Er du en utfordrer?

Protector Forsikring skal rekruttere, utvikle og beholde de rette menneskene for oss og vår virksomhet. I vår vurdering er det ikke karakterene dine alene som avgjør, vi ser også på dine evner, personlighet og innsats. Vi har høye forventninger til deg, men du skal også ha høye forventninger til oss. Protector deltar på rekrutteringsdager ved utvalgte høyskoler og universitet i tillegg til å utlyse eventuelle ledige stillinger. Det er mulig å sende inn en åpen søknad til oss selv om det ikke er lyst ut ledig stilling. Dyktige kandidater vil vi gjerne komme i kontakt med.