Vårt mål er å rekruttere, utvikle og beholde de rette menneskene. De menneskene som kan utfordre oss og gjøre oss enda bedre. 

Fokus på prestasjonskultur

Protectors organisasjon er bygget opp rundt høyt kvalifiserte medarbeidere. Mange har lang erfaring fra forsikringsbransjen, men vi har også flere nyutdannede blant våre ansatte. Vi ønsker alltid å tiltrekke oss unge talenter for å til enhver tid ha en organisasjon som er oppdatert og fremoverlent. 

Alle medarbeidere har tydelige mål knyttet opp mot individuelle prestasjonskontrakter, og en sentral del av målekriteriene er basert på Protectors verdier. For å følge opp den enkeltes prestasjoner og faglige utvikling på best mulig måte er det etablert en struktur for medarbeidersamtaler som gjennomføres i hele organisasjonen. 

Felles verdigrunnlag

Vi legger stor vekt på å ha et felles verdigrunnlag i Protector. Ambisjonene våre er høye, og disse uttrykkes gjennom vår visjon og forretningside.

Visjon

Protector er utfordreren.

Forretningsidé

Vi skal være utfordreren gjennom unike relasjoner, fremragende beslutninger og kostnadseffektive løsninger.

Våre viktigste mål

  • Kostnads- og kvalitetslederskap
  • Lønnsom vekst
  • Topp 3 i våre segmenter

Verdier

Protector har definert fire kjerneverdier som er grunnleggende i vår bedriftskultur, og som skal være ledestjerner i den praktiske hverdagen. Disse verdiene representerer vår personlighet og gir føringer for selskapets videre utvikling. De er tilpasset hvert enkelt forretningsområde, og er et levende grunnlag for våre evalueringer og beslutninger. Verdiene brukes hver eneste dag.

  • Troverdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engasjert