Offentlig sektor består i hovedsak av kommuner og fylkeskommuner. Protector er rangert som nr. 1 i Skandinavia innen kommuneforsikring og forsikrer over 600 kommuner og fylkeskommuner.

Vi er en totalleverandør av skadeforsikringer og personforsikringer. Våre kunder representerer en stor markedsmessig bredde og risikorelatert spredning innen skade- og personforsikringsområde. Vi forsikrer alt fra de ledende busselskapene i Norge og Norden til Entreprenære- og konsulentvirksomheter. Vi leverer økonomisk trygghet og sikkerhet for våre kunder og våre ansatte jobber for å gi kundene trygghet og verdi.


Hvordan bli kunde hos Protector?

All distribusjon av forsikringer skjer gjennom våre utvalgte forsikringsmeglere. Protector har et bredt og godt samarbeid med disse meglerne og en betydelig andel av porteføljen vår kanaliseres gjennom de største og markedsledende meglerhusene i Skandinavia og UK.

Vårt løfte til forsikringsmeglere og kunder er at vi skal være enkle å ha med å gjøre, kommersielt attraktive og til å stole på.

Les mer om våre forsikringer her