For å lykkes med dette legger vi stor vekt på et sett med verdier. De er grunnleggende for kulturen i Protector og vi gjør vårt beste for å etterleve disse verdiene i alt vi gjør. 

Verdiene våre er:

  • Troverdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engasjert

 

Skal være ledende innenfor alle kjerneområder

Protector har som mål å være kvalitetsleder innenfor alle våre kjerneområder - både marked, underwriting, service og skadeoppgjør. Vi mener at et slikt kvalitetslederskap er nødvendig for å sikre gode, langsiktige samarbeid og kundeforhold. Vårt høye kvalitetsnivå er godt dokumentert gjennom både interne og eksterne målinger, og er noe vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle.

Jobber etter kvalitetsstandarder

Protector jobber selv med skadebehandling av forsikringssaker, og vi har som mål å gi best mulig service til våre kunder og meglere når skaden har skjedd. Oppgjøret etter en skade er «sannhetens øyeblikk». Det er da vi skal vise hva vi står for og hva vi er gode på. For å være trygg på kvaliteten, gjør vi derfor opp skader i vår egen organisasjon og over 190 dyktige medarbeidere jobber på dette området.
Vårt skadeoppgjør er bygget på kvalitetsstandarder som skal sikre at skadelidte kan stole på at de får den erstatningen som de har krav på, og det på en måte som gir tillit og trygghet. For å få til dette har vi lagt følgende fem kvalitetskriterier til grunn:

  • Hurtighet
  • Tone of voice
  • Faglig substans
  • Korrekt oppgjør
  • Helhetlig vurdering

Basert på disse kriteriene har vi fastsatt rutiner, kompetente ressurser samt oppfølging og måling. Vi henter også tilbakemeldinger fra kunder etter alle skadeoppgjør, slik at vi er i stand til å kontinuerlig forbedre oss.