Basert på hvor vi kan skape størst nytte for oss og samfunnet, har vi valgt å bygge våre bærekraftstiltak på følgende fire pilarer:

  • Mennesker
  • Klimaresiliens
  • Klimaeffektive løsninger
  • Ansvarlig forretningsatferd

Kort sagt betyr dette at vi arbeider for gode arbeidsliv gjennom hele verdikjeden vår, at vi hensyntar klimarisiko i vår risikovurdering og produktutvikling, reduserer vårt klimaavtrykk gjennom skadeforebygging og kompetent skadeoppgjør, og viser ansvar i kampen mot korrupsjon, hvitvasking av penger og våre investeringer.

Protector Forsikring har signert FNs prinsipper for bærekraftig forsikring, og vår tilnærming til bærekraft er i tråd med disse prinsippene. Vi rapporterer vårt klimaavtrykk i henhold til GHG-protokollen og bruker dette til å prioritere bærekraftstiltak som virker. 

UNEP FI's PSI logo