Vi mener at om man som et forsikringsselskap er god på ens kjernevirksomhet, så er man også god på bærekraft. Vår bærekraftsstrategi understøtter følgelig vår kjernevirksomhet, og består av følgende pilarer:

  • Mennesker
  • Klimaresiliens
  • Klimaeffektive løsninger
  • Ansvarlig forretningsatferd

Kort sagt betyr dette at vi arbeider for gode arbeidsliv gjennom hele verdikjeden vår, at vi hensyntar klimarisiko i vår risikovurdering og produktutvikling, reduserer vårt klimaavtrykk gjennom skadeforebygging og kompetent skadeoppgjør, og tar ansvar i kampen mot korrupsjon, hvitvasking av penger og gjennom våre investeringer.

UNEP FI's PSI logo

Protector Forsikring har signert FNs prinsipper for bærekraftig forsikring, og vår tilnærming til bærekraft er i tråd med disse prinsippene. Vi rapporterer vårt klimaavtrykk i henhold til GHG-protokollen og bruker dette til å prioritere bærekraftstiltak som virker. 

For mer om hvordan vi bidrar til et bærekraftig samfunn, se vår årlige bærekraftsrapport.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Protector Forsikring ASAs redegjørelse i henhold til åpenhetsloven finner du i dokumentbiblioteket til inneværende nettside. Vi vil besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6. Send en e-post til apenhetsloven@protectorforsikring.no. Du kan også kontakte oss hvis du vil varsle oss om forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos oss, våre leverandører eller forretningspartnere.

Alle henvendelser vil bli behandlet og besvart innen rimelig tid, og senest innen tre uker. Dersom henvendelsen forutsetter nærmere undersøkelser som gjør at det ikke lar seg gjøre å gi et fullstendig svar, vil vi uansett sende deg et foreløpig svar innen tre uker.