I dag har vi ca. 500 ansatte og har etablert kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki, Manchester og London. Våre produkter distribueres gjennom utvalgte forsikringsmeglere og forretningsmodellen er den samme i alle land. 

Fra Norge til Skandinavia og Europa

Protector har med tiden vokst og blitt et ledende forsikringsselskap også i Skandinavia og UK. Vi etablerte oss i Sverige i 2011 og deretter i Danmark i 2012. I 2016 startet vi også med salg av forsikringer i Finland og UK. En stor del av vår fremtidige vekst vil komme fra markeder utenfor Norge.

En solid utfordrer

Protector hadde av forsikringsmeglere i Norge blitt kåret til beste samarbeidspartner 13 år på rad frem til 2021. I 2021 gikk vi ikke helt til topps, noe vi selvfølgelig er ydmyke for men ikke fornøyde med. Sammen med forsikringsmeglerne satte vi fokus på områder vi måtte forbedre, og i 2022 har meglerne scoret oss betydelig bedre. Vi har enda mer forbedringspotensiale, og vi arbeider hver dag for å bli litt bedre. 

Selskapets totale premieinntekter var NOK 10 423 millioner i 2023 mot 7 098 millioner i 2022. Det ga oss en vekst på 47 % i norske kroner. I lokal valuta var veksten 37% på selskapsnivå. 

Vårt løfte til forsikringsmeglere og kunder er at vi skal være enkle å ha med å gjøre, kommersielt attraktive og til å stole på.

Les mer om våre forsikringer her