Vi utreder erstatningsansvaret, forhandler med motpart, representerer din virksomhet i retten og erstatter eventuelle skader. Vi tilbyr bl.a. Alminnelig bedrifts- og produktansvar, styreansvar, byggherreansvar og cyberforsikring.