Ansvarsforsikringen dekker skade påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Mange ønsker imidlertid å utvide forsikringen til også å gjelde andre typer skader som for eksempel tyveri, brann og vognskade. Vi forsikrer bl.a. personbiler, storbiler og arbeidsmaskiner. Vi tilbyr også gode avtaler med utvalgte motorverksted.