Våre forsikringer er tilpasset de ulike bransjer og behov den respektive virksomheten har. Eiendomsforsikring kan forsikre bygninger, maskiner, eiendeler og varelager. I tillegg kan eiendomsforsikringen inneholde for eksempel avbruddsforsikring, samt prosjekt- og montasjeforsikring.