I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen tilbyr vi blant annet forsikringer som dekker uførhet, dødsfall, alvorlige sykdommer og behandling i det private helsevesen.
Personalforsikring er et gode for de ansatte som gjerne gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.