Etter 17 år i markedet for Eierskifte/Boligselgerforsikring varslet vi i 2018 at vi trekker produktet «Boligselgerforsikring» ut av markedet. Vi har siden den gang tilbudt produktet, med et forbehold om at vi vil avvikle den dag endringer i Avhendingsloven trer i kraft.

Regjeringen varslet i Juni 2021 at endringer i Avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av eiendom vil tre i kraft fra 01.01.2022. I tråd med dette avvikler vi produktet «Boligselgerforsikring» 31.12.2021.

Aktive forsikringsavtaler

Alle forsikringsavtaler som er inngått innen denne tid vil være gyldig i henhold til forsikringsavtalen. Ved «Forsikringsavtaler som er inngått» menes, der egenerklæringsskjema er utfylt og avtale om salg (aksept av bud) skjer innen 31.12.2021. Dersom aksept av bud ikke skjer innen 31.12.2021 vil eiendomsmegler/advokat som bistår salg av eiendommen måtte tilby forsikring av en annen forsikringstilbyder.

Skadeoppgjør vil fortsette som tidligere å behandler eksisterende og nye skadesaker. Det blir altså ingen endringer i allerede inngåtte forsikringsforhold, eller ved pågående og nye skadesaker for forsikringer tegnet som beskrevet over.

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere, kunder og motparter for mange gode år. Dette produktet vil alltid være en stor del av historien til Protector Forsikring.


Har du spørsmål vedrørende avviklingen kan disse rettes til bsf@protectorforsikring.no