Selskapsnavn: Protector Forsikring ASA
Selskapstype: Allmennaksjeselskap
Lovgivning: Norsk
Notering: Oslo Børs
Ticker: OSE:PROT
ISIN: NO0010209331
Aksjeklasser: Kun én aksjeklasse
Utestående aksjer: 82.500.000
Aksjens pålydende:  NOK 1,00
Egne aksjer: 59.554
Kontofører:

DNB Bank ASA
Epost: kua@dnb.no