Ticker: PROT
ISIN: NO0010209331
Utestående aksjer: 82.500.000
Aksjens pålydende:  NOK 1,00