Konsensus representerer gjennomsnittet av de individuelle estimatene innhentet fra analytikerne. Protector tar ikke ansvar for innholdet i de respektive meglerhusenes estimater. 

Understående linker vil ta deg til de sist oppdaterte konsensusestimatene.

Excel (XLSX, 26KB)
PDF (181KB)

Oppdatert: 23.04.2024