Protector Forsikring ASA forbeholder seg retten til å endre på datoene.