Finansiell kalender for Protector Forsikring ASA

REGNSKAPSÅR 2024

12.07.2024 - Halvårsrapport

24.10.2024 - Kvartalsrapport - Q3
30.01.2025 - Kvartalsrapport - Q4


REGNSKAPSÅR 2025

11.07.2025 - Halvårsrapport
19.03.2025 - Årsrapport
10.04.2025 - Ordinær generalforsamling

24.04.2025 - Kvartalsrapport - Q1
23.10.2025 - Kvartalsrapport - Q3Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 17.06.2024 - 16.09.2024 er 8.22.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011170045.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 14.06.2024 - 16.09.2024 er 9.47.
Ticker: PROTCT06

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012442278.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 21.05.2024 - 21.08.2024 er 7.46.
Ticker: PROTCT07

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Protector Forsikring ASA har i dag 11. april 2024 avholdt ordinær
generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside
www.protectorforsikring.no i morgen, 12. april 2024.

Generalforsamlingen valgte styret foreslått av Valgkomiteen. Styret i Protector
Forsikring ASA består følgelig av:

Jostein Sørvoll, styreleder
Arve Ree, nestleder
Else Bugge Fougner
Kjetil Garstad
Randi Helene Røed
Tonje Giertsen (ansattvalgt)
Mathews Ambalathil (ansattvalgt)Oslo, 11. april 2024
Protector Forsikring ASADenne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Les mer

Ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA avholdes torsdag 11. april
2024 kl. 16.00 i Protector Forsikring ASAs lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge,
Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt skjema for møtedeltakelse,
forhåndsstemme og fullmakt følger vedlagt. Innkallingen er sendt alle aksjeeiere
med kjent adresse. Innkalling og saksvedlegg gjøres tilgjengelig på Protectors
nettside www.protectorforsikring.no.


Forslag til generalforsamlingen:
Styret foreslår for generalforsamlingen at styret får fornyet følgende
fullmakter:
o Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
o Fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av selskapets totalt utestående aksjer
o Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10%
o Fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad
begrenset til MNOK 2.500


Oslo, 15. mars 2024
Protector Forsikring ASA


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 18.03.2024 - 17.06.2024 er 8.19.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011170045.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 14.03.2024 - 14.06.2024 er 9.44.
Ticker: PROTCT06

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Les mer

Financial calendar for Protector Forsikring ASA

FINANCIAL YEAR 2024

12.07.2024 - Half-yearly Report

24.10.2024 - Quarterly Report - Q3
30.01.2025 - Quarterly Report - Q4


FINANCIAL YEAR 2025

11.07.2025 - Half-yearly Report
19.03.2025 - Annual Report
10.04.2025 - Annual General Meeting

24.04.2025 - Quarterly Report - Q1
23.10.2025 - Quarterly Report - Q3This information is published pursuant to the requirements set out in the
Continuing obligations.

Les mer

Reference is made to the stock exchange notice of 30 November 2023 regarding a
successful placement of new subordinated Tier 2 bond issue of NOK 650 million.
The bonds were issued under ISIN NO0013091876.

The Financial Supervisory Authority of Norway has today 29 May 2024 approved the
prospectus with appendices prepared by Protector Forsikring ASA covering the
listing of the Bonds on Oslo Børs. The Bonds will be listed under the ticker
code "PROTCT08".

The prospectus with appendices and Final Terms is available on the company's
website: https://protectorforsikring.no/en/investor/documents/bond-documents/

For further information, please contact: CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934
80 393

This information is subject to disclosure requirements pursuant to §5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

Les mer

Christoffer Skyrud, primary insider in Protector Forsikring ASA, has today 28
May 2024 sold 3,900 shares in Protector Forsikring ASA at a price of NOK 245.00
per share.

Following this transaction, Mr. Skyrud holds 16,126 shares in Protector
Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

Announcement day of the buy-back program: 7 May 2024

Duration of the buy-back program: 8 May 2024 to 3 June 2024

Protector Forsikring ASA has on 27 May finalised its buy-back program before end
date as the maximum amount of NOK 35.5 million defined in the program has been
met.

The total program comprised 148,513 shares repurchased in the market for a total
consideration of
NOK 35,499,999.74. The weighted average price for the shares was NOK 239.0363.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 27 May 2024

Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Les mer

On 7 May 2024, Protector Forsikring ASA ("Protector") announced a share buy-back
program of up to 150,000 own shares for a maximum amount of NOK 35.5 million, in
the period from 8 May 2024 until 3 June 2024. The purpose of the repurchase
program is to fulfill obligations arising as a result of Protector's bonus
program for senior executives and key personnel as well as Protector's share
purchase program for all employees.

Overview of transactions in the period 17 May 2024 - 27 May 2024:

Date Aggregated daily Weighted Total
daily
volume (no. of average share price trans.
value
shares) per day (NOK) (NOK)

21.05.2024 15,000 236.3700 3,545,550.00
22.05.2024 14,797 237.4377 3,513,365.65
23.05.2024 15,000 246.3255 3,694,882.50
24.05.2024 10,000 244.4320 2,444,320.00
27.05.2024 5,513 246,6228 1,359,631.50

Total buy-backs
this period 60,310 241.3820 14,557,749.64

Previously disclosed
buy-backs under
the program
(accumulated) 88,203 237.4324
20,942,250.10

Total buy-backs
made under
the program 148,513 239.0363
35,499,999.74

An overview of all transactions made under the buy-back program that have been
carried out 17 May 2024 - 27 May 2024 is attached.

Following the completion of the above transactions, Protector Forsikring ASA
owns a total of 69,532 of own shares, corresponding to 0.08% of Protector
Forsikring ASA's share capital.

For further information, please contact:
CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934 80 393

Oslo, 27 May 2024

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Les mer

Protector Forsikring ASA has today transferred 138,535 shares to own employees
at a price of NOK 239.00 per share in connection with the company's long-term
bonus program for senior executives and key personnel and the company's share
purchase program.

For an overview of allocations to primary insiders, please see the appendix.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to section 5-12
of the Securities Trading Act and Article 5 of the Market Abuse Regulation
(EU)596/2014.

Les mer

AWC AS, a related party to vice chairman in Protector Forsikring ASA Arve Ree,
has today 22 May 2024 acquired 300,000 shares in Protector Forsikring ASA at a
price of NOK 237.50 per share. Following this transaction, AWC AS holds
15,645,153 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Les mer

On 7 May 2024, Protector Forsikring ASA ("Protector") announced a share buy-back
program of up to 150,000 own shares for a maximum amount of NOK 35.5 million, in
the period from 8 May 2024 until 3 June 2024. The purpose of the repurchase
program is to fulfill obligations arising as a result of Protector's bonus
program for senior executives and key personnel as well as Protector's share
purchase program for all employees.

Overview of transactions in the period 8 May 2024-16 May 2024:


Date Aggregated Weighted average Total daily
daily volume share price per transaction
(no. of shares) day(NOK) value(NOK)
--------------------------------------------------------------------------------
------------

08.05.2024 15 000 236,2314 3 543 471,00
10.05.2024 14 762 241,0097 3 557 785,19
13.05.2024 15 000 237,9446 3 569 169,00
14.05.2024 14 412 238,2253 3 433 303,02
15.05.2024 14 029 236,3580 3 315 866,38
16.05.2024 15 000 234,8437 3 522 655,50
--------------------------------------------------------------------------------
------------
Total buy-back
this period 88 203 237,4324 20 942 250,10
--------------------------------------------------------------------------------
------------
Previously
disclosed
buy-backs under
the program
(accumulated)
--------------------------------------------------------------------------------
------------
Total buy-backs
made under
the program 88 203 237,4324 20 942 250,10


Following the completion of the above transactions, Protector owns a total of
147,757 of own shares, corresponding to 0.179% of Protector's share capital.

An overview of all transactions made under the buy-back program that have been
carried out during the above-mentioned time period is attached.


For further information, please contact: CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934
80 393


Oslo, 16 May 2024
Protector Forsikring ASA

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.

Les mer

Protector Forsikring ASA ("Company") has decided to initiate a buyback of up to
150,000 own shares for a maximum amount of NOK 35.5 million. The buyback program
will commence on 8 May 2024 and continue until 3 June 2024. The buyback will be
made in accordance with the authorization granted at the Company's annual
general meeting on 11 April 2024.

The purpose of the program is to fulfill obligations arising as a result of the
Company's bonus program for senior executives and key personnel and the
Company's share purchase program for all employees.

Buyback transactions will be executed according to the market price on Euronext
Oslo Stock Exchange.


This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act and article 5 of the EU Market
Abuse Regulation.


Oslo, 7 May 2024

For further information, please contact: CFO, Ditlev de Vibe Vanay, mob. +47 934
80 393

Les mer