I tabellen under har vi samlet materiell basert på selskapshendelser og andre arrangement, det være seg Generalforsamling, årsrapportering, kvartalsrapportering, kapitalmarkedsdager eller eksternt arrangerte event med vår tilstedeværelse.

Til høyre kan du navigere i dokumenter basert på type hendelse.

Retningslinjer for å dele finansiell informasjon og relasjoner til aktører i finansmarkedet er beskrevet i selskapets IR Policy. (PDF, 166KB)