Største aksjonærer
Aksjonær
# aksjer
%
AWC AS
8.370.828
10.15 %
STENSHAGEN INVEST AS
7.526.353
9.12 %
VPF ODIN NORDEN
6.367.205
7.72 %
CITIBANK EUROPE PLC
5.025.410
6.09 %
VPF ALFRED BERG GAMBA
3.850.053
4.67 %
CLEARSTREAM BANKING S.A.
2.411.211
2,92 %
HVALER INVEST AS
1.931.809
2,34 %
MP PENSJON PK
1.833.301
2,22 %
ARTEL AS
1.800.000
2,18 %
UTMOST PANEUROPE DAC - GP11940006
1.446.019
1,75 %
VEVLEN GÅRD AS
1.400.000
1,70 %
DANSKE BANK A/S
1.237.664
1,50 %
PERSHING LLC
1.231.277
1,49 %
VPF BERG AKTIV
1.094.000
1,33 %
AAT INVEST AS
1.028.714
1,25 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP
1.017.859
1,23 %
VPF ALFRED BERG NORGE
954.247
1,16 %
JOHAN VINJE AS
937.841
1,14 %
VPF NORDEA NORGE VERD
899.025
1,09 %
AVANZA BANK AB
890.803
1,08 %
20 STØRSTE
51.253.619
62.13 %
EGNE AKSJER
128.031
0.16 %
ANDRE
31.118.350
37.72 %
TOTALT ANTALL AKSJER
82.500.000
100.00 %

Oppdatert per 31. mars 2022