Største aksjonærer
Aksjonær# aksjer%
AWC AS8 370 82810,15 %
STENSHAGEN INVEST AS7 126 3538,64 %
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN6 367 2057,72 %
CITIBANK EUROPE PLC5 025 4106,09 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA3 950 0534,79 %
HVALER INVEST AS*3 186 8093,86 %
CLEARSTREAM BANKING S.A.2 465 1522,99 %
ARTEL AS1 800 0002,18 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE1 688 4292,05 %
PERSHING LLC1 579 4061,91 %
UTMOST PANEUROPE DAC - GP119400061 576 9051,91 %
MP PENSJON PK1 533 3011,86 %
FROGNES AS1 241 3341,50 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD1 175 6561,43 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV1 141 1281,38 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP950 9721,15 %
DANSKE BANK A/S942 9691,14 %
JOHAN VINJE AS937 8411,14 %
AVANZA BANK AB859 2721,04 %
THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR744 4080,90 %
20 STØRSTE52 663 43163,83 %
EGNE AKSJER135 3980,16 %
ANDRE29 701 17136,00 %
TOTALT ANTALL AKSJER82 500 000100,00 %

* Sverre Bjerkeli

Oppdatert per 30. juni 2021