Største aksjonærer
Aksjonær
# aksjer
%
AWC AS8 470 82810,27 %
STENSHAGEN INVEST AS7 526 3539,12 %
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN6 367 2057,72 %
CITIBANK EUROPE PLC5 022 3256,09 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA3 636 3344,41 %
CLEARSTREAM BANKING S.A.2 881 9713,49 %
MP PENSJON PK1 833 3012,22 %
ARTEL AS1 800 0002,18 %
HVALER INVEST AS1 780 0692,16 %
VEVLEN GÅRD AS1 529 1161,85 %
UTMOST PANEUROPE DAC - GP119400061 456 0191,76 %
DANSKE BANK A/S1 282 1451,55 %
PERSHING LLC1 266 4631,54 %
AAT INVEST AS1 050 0001,27 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP1 008 1201,22 %
STATE STREET BANK AND TRUST COMP974 6811,18 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV955 6381,16 %
JOHAN VINJE AS937 8411,14 %
AVANZA BANK AB904 9991,10 %
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE865 8851,05 %
20 STØRSTE51 549 29362,48 %
EGNE AKSJER121 6550,15 %
ANDRE30 829 05237,37 %
TOTALT ANTALL AKSJER
82.500.000
100.00 %

Oppdatert per 30. juni 2022