Vurderinger og estimater gjort av analytikerne er deres egne, og kan verken direkte eller indirekte ansees som et uttrykk for Protector Forsikring ASAs vurderinger.

 

Kontaktinformasjon på analytikerne følger under:

Vegard Toverud
Analytiker, Equity Research
Pareto Securities AS

Target price NOK 250,- (01.02.2024)

Telefon: +47 22 87 88 24
Epost: vegard.toverud@paretosec.com
Nettside: www.paretosec.no

Thomas Svendsen
Analytiker
SEB

Target price NOK 240,- (02.02.2024)

Telefon: +47 21 00 85 18
Epost: thomas.svendsen@seb.no
Nettside: www.sebgroup.com

Ulrik Årdal Zürcher
Senior Analyst - Financials
Nordea

Target price NOK 259,- (26.04.2024)

Telefon: +47 24 01 02 76
Epost: ulrik.ardal.zurcher@nordea.com
Nettside: www.nordea.com

Håkon Astrup
Equity Analyst
DNB Markets

Target price NOK 270,- (26.04.2024)

Telefon: +47 94 85 02 43
Epost: hakon.astrup@dnb.no
Nettside: www.dnb.no/markets